Szukaj informacji o grypie:

Nota prawna

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania z serwisu www.igrypa.pl

I. Prawo autorskie
1. Treść zwarte w serwisie www.igrypa.pl chronione są prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być powielana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że administrator wyrazi na to zgodę, z zastrzeżeniem korzystania z treści w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

2. Nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych, logotypy lub inne oznaczenia zmieszczone w serwisie www.igrypa.pl stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

II. Zasady korzystania z serwisu

1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych w serwisie www.igrypa.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji. Wszelkie decyzje dotyczące leczenia, profilaktyki należy skonsultować z lekarzem.
Właściciel serwisu igrypa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, o których mowa powyżej.

2. Przyjmowanie preparatów, produktów leczniczych lub innych środków oraz stosowanie opisanych terapii wymaga uprzednich konsultacji z lekarzem. Właściciel serwisu igrypa.pl nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące być wynikiem na skutek zastosowania podanych w serwisie informacji bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanej terapii.
3. Właściciel serwisu igrypa.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych
w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane również zasady korzystania z serwisu.

4. Osoby korzystające z możliwości przysłania komentarzy, opinii bądź sugestii potwierdzają, że przesłany materiał nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub z innych względów nienadających się do publikacji oraz że są właścicielem materiału lub mają nieograniczone prawo przekazania nam takiego materiału.

5. Właściciel serwisu igrypa.pl, otrzymując materiały nadesłane przed użytkowników nabywa tym samym nieodpłatne prawo wykorzystania, używania i dystrybuowania wyżej wymienionych materiałów bez żadnych ograniczeń terytorialnych, ilościowych bądź czasowych.

6. Osoby przesyłające jakikolwiek materiał informacyjny na serwis igrypa.pl zobowiązują się nie podejmować przeciwko właścicielom serwisu igrypa.pl żadnych działań w związku z przekazanym materiałem i zwalniają właścicieli serwisu igrypu.pl z odpowiedzialności, jeśli osoby trzecie podejmą wobec właścicieli serwisu igrypa.pl działania w związku z przekazanym materiałem.

7. Użytkownicy korzystający z możliwości przesyłania opinii, komentarzy bądź sugestii za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego oraz forum dyskusyjnego wyrażają zgodę na korzystanie z adresu mailowego i danych zawartych w korespondencji w celu przesyłania informacji promocyjnych i handlowych.

8. Właściciel serwisu igrypa.pl nie może dokonywać i nie dokonuje weryfikacji treści zamieszczonych przez użytkowników stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Właściciel serwisu igrypa.pl może w każdym czasie i według własnego uznania usunąć wszelkie treści przekazane przez użytkowników.

III. Odpowiedzialność

1. Informacje zawarte w serwisie internetowym igrypa.pl zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak żaden z podmiotów nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte w serwisie mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.

2. Właściciel serwisu igrypa.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów z tego serwisu i ich dalszą eksploatacją, nawet gdy o możliwości szkody użytkownik został powiadomiony.

3. Właściciel serwisu igrypa.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

3. Serwis internetowy igrypa.pl posiada linki do stron osób trzecich. Właściciel serwisu igrypa.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na nich zamieszczone, a możliwość połączenia z taką stroną nie będącą własnością nie oznacza, że rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich i czyni to wyłącznie na własna odpowiedzialność.

5. W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących serwisu igrypa.pl, prosimy o kontakt przez e-mail:…. lub formularz kontaktowy
6. Właściciel serwisu igrypa.pl ma prawo w każdej chwili skorygować przytoczoną wyżej Notę prawną modernizując powyższy zapis. Korekty te są wiążące, należy więc systematycznie odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z najnowszym brzmieniem Noty prawnej.

Pozostaw odpowiedź

Ostatnie artykuły

Stawmy czoła grypie razem!

Nasz serwis powstał po to aby sobie wzajemnie pomagać i aby doświadczenia każdego z nas w walce z grypą miały szansę dotrzeć do innych ludzi i pomóc im w walce ze zjawiskiem ,które każdego roku zagraża naszemu zdrowiu w okresie jesienno-zimowym. Dlatego zachęcamy do komentowania, oceniania i brania aktywnego udziału w życiu naszego serwisu a także forum. Nadsyłajcie też swoje sposoby na walkę z grypą, przeziębieniem i katarem. Nie dajmy się pobić grypie!